Ημερολόγιο

Ιουλίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Γ Παραδοτέο κείμενο εξειδίκευσης των δράσεων της Γ.Γ.Ε στην Π.Π 2014 2020.

Η ΕΥΣΕΔ Εμπ. στο πλαίσιο υποστήριξης της Ομάδας Σχεδιασμού και Κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020 στον τομέα του εμπορίου (ΟΣΠ) ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Εμπειρογνωμοσύνη για τη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων στον τομέα του Εμπορίου, σε εθνικό (τομεακό και περιφερειακό) επίπεδο». Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για τη . . . → περισσότερα… Γ Παραδοτέο κείμενο εξειδίκευσης των δράσεων της Γ.Γ.Ε στην Π.Π 2014 2020.

Δημόσια διαβούλευση.....φορητών συστημάτων...πρατήρια υγρών καυσίμων

Δημόσια διαβούλευση τεχνικής προδιαγραφής

Διενέργεια Διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης σε Ευρώ, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του ιστορικού μητρώου των Εταιριών (υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ) σε ηλεκτρονική (ψηφιακή) μορφή για την περίοδο 2007-2012 μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Ψηφιοποίηση του ιστορικού μητρώου των Εταιριών στο ΓΕΜΗ

Διαβούλευση..διαμόρφωση προτάσεων στρατηγικής...στον τομέα εμπορίου

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των προτάσεων στρατηγικής

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου «Απλούστευση των διαδικασιών της Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)» με κωδικό ΟΠΣ 390216 κωδικό ΣΑΕ 2013ΣΕ05880000 και με εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό 227.700,00 €.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων τομέα του Εμπορίου (ΕΥΣΕΔ Εμπ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Απλούστευση των διαδικασιών της Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας . . . → περισσότερα… Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου «Απλούστευση των διαδικασιών της Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)» με κωδικό ΟΠΣ 390216 κωδικό ΣΑΕ 2013ΣΕ05880000 και με εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό 227.700,00 €.

Κλήρωση Επιτροπής Εμπορικών Σημάτων

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης....μητρώου εμπορικών σημάτων

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

...Επαναληπτική κλήρωση...αντικατάσταση προέδρου επιτροπής...

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης για αντικατάσταση

...Επαναληπτική κλήρωση...επιτροπές παραλαβής...ΟΠΣ Σημάτων

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης για Επιτροπές Παραλαβής,

...επαναληπτική κλήρωση...Επιτροπή Παραλαβής Υλικών της ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ

…επαναληπτική κλήρωση… Επιτροπή Παραλαβής Υλικών της ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου ......(Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου ……(Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων

Ανακοίνωση διαγωνισμού αναλωσίμων

Απόφαση ματαίωσης των αποτελεσμάτων προμήθειας