Ημερολόγιο

Ιουλίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα


Σκοπός


Σκοπός της Δ/νσης είναι η μέριμνα για την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η εφαρμογή του προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση».


Ιστορικό


Σύμφωνα με το Π.Δ. 343/90 η Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν, στο άρθρο 4 του Π.Δ. 228/91, και όπως προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ. 4 του Νόμου 1943/1991 (σύσταση Τμήματος Προγραμματισμού).


Οργανόγραμμα


Οργανόγραμμα


Δράσεις


Η Δ/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών:

 Παρακολουθεί και συντονίζει τις διαδικασίες του νομοθετικού έργου της Γ.Γ.Ε

 Είναι υπεύθυνη για την αντιγραφειοκρατική επεξεργασία των νομοθετικών κειμένων

 Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που αφορά τις σχέσεις του Πολίτη με την Γ.Γ.Ε.

 Προτείνει μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών

 Συντονίζει και παρακολουθεί την εκτέλεση του Προγράμματος «Διοίκηση μέσω Στόχων»

 Προωθεί τις απαιτούμενες διαδικασίες απλούστευσης για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 Προωθεί την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης

 Είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος «Μείωση των διοικητικών βαρών» και

 Υλοποιεί τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή του Προγράμματος Διοικητικού Εκσυγχρονισμού.


Νομοθετικό πλαίσιο


1. Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α): Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

2. Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α): Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις

3. Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α): Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης με Στόχους, μέτρηση αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις

4. Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α): Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και του Ο.Τ.Α.

5. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α): Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και την ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠΕΣΔΔΑΑ

6. Εγκύκλιος Υ190/18.07.2006: «Νομοθετική πολιτική και αξιολόγηση ποιότητας και αποτελεσματικότητας».

7. Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α): Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.


Εποπτευόμενοι φορείςΆλλες πληροφορίες