Ημερολόγιο

Ιουλίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα


Σκοπός


ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

• Η χάραξη της πολιτικής και η προώθηση της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών.
• Η εποπτεία με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των Ανωνύμων Εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών.


ΙστορικόΟργανόγραμμα


 Οργανόγραμμα


Δράσεις


Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως – ΤΜΗΜΑ Α- ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

• Η κατά το άρθρο 51 και επόμενα του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», εποπτεία επί των ανωνύμων εταιρειών των οποίων το μητρώο τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 8 του κ.ν. 2190/20 στο υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου). Πρόκειται για τις πιο κάτω κατηγορίες ανωνύμων εταιρειών:
- Ανώνυμες εταιρείες οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών
- Ανώνυμες Eταιρείες Παροχής Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) (Ν. 1806.1988)
- Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Ν. 1969/1991)
- Ανώνυμες Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ν. 1969/1991)
- Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Ν. 1958/91)
α. Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΠΑΕ) (Ν. 1958/91)
β. Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΚΑΕ) ( Π.Δ. 207/1997)
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των εταιρειών που εποπτεύονται από τη Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως είναι το δεύτερο στοιχείο του αριθμού Μητρώου της (Αρ. ΜΑΕ) που είναι ο Κωδικός «06″.
Η κατά τα ανωτέρω εποπτεία αφορά στην έκδοση αποφάσεων για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης των καταστατικών των ως άνω ανωνύμων εταιρειών καθώς και των τροποποιήσεών τους, στην παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών, στο έλεγχο των στοιχείων που οφείλουν να υποβάλουν οι εταιρείες αυτές (πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών συμβουλίων, εκθέσεων Διοικητικών Συμβουλίων και Ελεγκτών και των οικονομικών καταστάσεων) στην εξακρίβωση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, κ.λ.π.
• Η έγκριση συγχώνευσης, διάσπασης, απόσχισης κλάδου ανωνύμων εταιρειών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτές εδρεύουν σε διαφορετικές περιφέρειες.
• Η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και προαγωγής του θεσμού των ανωνύμων εταιρειών πλην των ασφαλιστικών.
• Η μέριμνα για την προαγωγή του θεσμού των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.
• Η παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στις ανώνυμες εταιρείες και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με την αντίστοιχη κοινοτική.
• Η έκδοση απόφασης για τον ορισμό των πολιτικών, οικονομικών και αθλητικών εφημερίδων, που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη δημοσίευση των προβλεπομένων από τα άρθρα 26 και 43β του κ.ν. 2190/1920 προσκλήσεων των γενικών συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισμών Α.Ε. και ΕΠΕ καθώς και η παροχή οδηγιών ως προς τον τρόπο δημοσίευσης αυτών.
• Ο ορισμός ελεγκτών ανωνύμων εταιρειών για όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40β του κ.ν. 2190/1920 και η αποδοχή της παραίτησης αυτών.
• Η τήρηση και λειτουργία του κεντρικού μητρώου ανωνύμων εταιρειών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7β παρ. του κ.ν. 2190/1920.
• Η παροχή οδηγιών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Κράτους (Δ/νσεις Α.Ε. & Εμπορίου) για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Α.Ε.

Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως – ΤΜΗΜΑ Β- ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• Η κατά το άρθρο 51 και επόμενα του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», σε συνδυασμό με την κείμενη τραπεζική νομοθεσία (ν. 2076/92, κ.λπ), εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυμάτων όλης της Χώρας, των οποίων το μητρώο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 8 του κ.ν. 2190/20 στο υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία εμπορίου).
Η κατά τα ανωτέρω εποπτεία αφορά στην έκδοση αποφάσεων για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης των καταστατικών των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και των τροποποιήσεών τους, στην παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών, στον έλεγχο των στοιχείων που οφείλουν να υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα (πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και διοικητικών Συμβουλίων, εκθέσεων Διοικητικών Συμβουλίων και ελεγκτών, των οικονομικών καταστάσεων) στην εξακρίβωση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.
• Η έκδοση άδειας εγκατάστασης στην Eλλάδα υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή Τρίτη χώρα, η κατά τα άνω τήρηση του μητρώου και η εποπτεία τους για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, σε συνδυασμό με την τραπεζική νομοθεσία.
• Η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της τραπεζικής νομοθεσίας, ή έκδοση σχετικών εγκυκλίων και η παρακολούθηση της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τα πιστωτικά ιδρύματα.
• Η παρακολούθηση της κοινοτικής τραπεζικής νομοθεσίας και η εναρμόνιση της ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη κοινοτική.
• Η έκδοση αποφάσεων αποσπάσεων υπαλλήλων τραπεζών του πρώην Δημοσίου Τομέα.


Νομοθετικό πλαίσιο


 Νομοθετικό πλαίσιο


Εποπτευόμενοι φορείςΆλλες πληροφορίες