Ημερολόγιο

Ιουλίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Δ/νση Μετρολογίας


Σκοπός


     Η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών, συστάθηκε με το Ν.Δ. 3957/59 στο Υπουργείο Εμπορίου με έργο:
• Φύλαξη & Συντήρηση των Εθνικών Προτύπων μέτρησης μάζας, μήκους και επιφανείας.
• Την οργάνωση και εποπτεία του ελέγχου και επισήμανση των μέτρων και σταθμών σε όλη την επικράτεια κλπ.
Παράλληλα, στο Υπουργείο Εμπορίου δια του αυτού Διατάγματος συστάθηκε και Επιτροπή Μέτρων και Σταθμών εκ καθηγητών Πανεπιστημίου κλπ, η οποία λειτουργούσε ως σύμβουλος – εισηγητής σε όλα τα θέματα της διάδοσης των μονάδων μέτρησης.
Η σημερινή Δ/νση Μετρολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου) είναι η εξέλιξη της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών.
Η Δ/νση Μετρολογίας είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο εξοπλισμό μέσης και υψηλής ακρίβειας (ζυγοί υψηλής και υπερυψηλής ακριβείας, εθνικά πρότυπα σταθμά, ειδικώς διαμορφωμένα οχήματα διακρίβωσης γεφυροπλαστίγγων) που εκτείνεται σε όλο το φάσμα δυναμικότητας και κλάσεων ακριβείας των ζυγιστικών οργάνων.


ΙστορικόΟργανόγραμμα


    Οργανόγραμμα


Δράσεις


Α) ΤΜΗΜΑ ΜΑΖΑΣ

1. Η χορήγηση εθνικών εγκρίσεων, καθώς και εγκρίσεων τύπου EK για ζυγιστικά όργανα, βάσει της προβλεπόμενης νομοθεσίας και διαδικασίας εξέτασης των οργάνων.
2. Η αρχική επαλήθευση και ο έλεγχος των εγκεκριμένων ζυγιστικών οργάνων και η χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών συμμόρφωσης ως κοινοποιημένος οργανισμός.
3. Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς το κοινοτικό δίκαιο σε θέματα μετρολογίας μάζας ή γενικότερου μετρολογικού ενδιαφέροντος.
4. Η ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας στην αγορά και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες και τους κατασκευαστές σχετικών οργάνων.
5. Η ρύθμιση θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τις μονάδες μέτρησης μάζας, τις τεχνικές προδιαγραφές των σταθμικών οργάνων και τα ανεκτά όρια σφάλματος των σταθμών και των οργάνων μέτρησης μάζας.
6. Η διενέργεια ελέγχων ακρίβειας των ζυγιστικών οργάνων σε χώρους αποθήκευσης αυτών και χώρους χρησιμοποίησης αυτών.
7. Η εκπαίδευση των περιφερειακών κλιμακίων ελέγχου σε εξειδικευμένα θέματα ελέγχου σταθμών και ζυγιστικών συστημάτων.

Β) ΤΜΗΜΑ ΜΗΚΟΥΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΟΓΚΟΥ

Στο Τμήμα Μήκους, Επιφάνειας και Όγκου υπάγονται οι ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες του Τμήματος Μάζας στον τομέα του όγκου, του μήκους και της επιφανείας.
Επί πλέον αυτών, υπάγονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
1. Η συγκρότηση κλιμακίων, για τη διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων:
i. σε αντλίες πρατηρίων υγρών καυσίμων και
ii. σε βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης.
2. Η εκπαίδευση των περιφερειακών κλιμακίων ελέγχου σε εξειδικευμένα θέματα ελέγχου πρατηρίων υγρών καυσίμων και βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης.

Γ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Στο τμήμα ηλεκτρικών και λοιπών μεγεθών υπάγονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Η παροχή επ’ αμοιβή υπηρεσιών διακρίβωσης σταθμών και μετρητικών οργάνων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων βάσει του Ν. 2436/96, ως ισχύει, και ο ορισμός των αρμόδιων τεχνικών υπαλλήλων.
2. Ο καθορισμός του ύψους των καταβαλλόμενων τελών διακρίβωσης και η μέριμνα για την κοστολόγηση των εκάστοτε παρεχόμενων υπηρεσιών διακρίβωσης και την οικονομική τακτοποίηση των υπόχρεων.
3. Η φύλαξη και συντήρηση των προτύπων οργάνων μέτρησης καθώς και η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του εργαστηρίου και των κινητών εργαστηρίων (αυτοκινήτων) της υπηρεσίας.
4. Η μέριμνα για τη διακρίβωση των προτύπων σταθμών και μετρικών οργάνων που διαθέτει η υπηρεσία και η διακρίβωση των δευτερευόντων προτύπων οργάνων των αρμοδίων υπηρεσιών για την εκτέλεση των κατά νόμο προβλεπόμενων ελέγχων.

Δ) ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ

Στο τμήμα μέτρων και σταθμών υπάγονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Ο προγραμματισμός και η οργάνωση του περιοδικού ελέγχου των σταθμών και των μετρητικών οργάνων, που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές και η μέριμνα για τη διενέργεια των αρχικών ελέγχων στην επικράτεια, βάσει του Π.Δ. 524/78.
2. Ο καθορισμός του ύψους των καταβαλλόμενων τελών για τους περιοδικούς και αρχικούς ελέγχους του Π.Δ 524/78.
3. Η μέριμνα για την προμήθεια και εφοδιασμό των υπηρεσιών ελέγχου σε όλη τη χώρα με το απαραίτητο έντυπο υλικό και τα δευτερεύοντα πρότυπα όργανα.
4. Η ρύθμιση θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τα προσυσκευασμένα προϊόντα, τον έλεγχο και τα ανεκτά όρια σφάλματος του καθαρού περιεχομένου αυτών.


Νομοθετικό πλαίσιοΕποπτευόμενοι φορείςΆλλες πληροφορίες