Ημερολόγιο

Ιουλίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Δ/νση Προμ. Ιατρικού Ηλεκ/κου & Επιστημονικών Οργάνων

Γ” Δ/νση  Ιατρικού-Hλεκτρονικού Eξοπλισμού & Eπιστημονικών OργάνωνΣκοπός


Η Γ΄Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έχει εκτελεστικό χαρακτήρα με αποστολή τη διενέργεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των απαραιτήτων διαδικασιών, για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή του τιμήματος στον προμηθευτή στους εξής τομείς:

  1. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Α΄ ΤΜΗΜΑ)
  2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ)
  3. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Γ΄ ΤΜΗΜΑ)
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ΄ ΤΜΗΜΑ)


Ιστορικό
Οργανόγραμμα


   ΟργανόγραμμαΔράσεις


Λόγω του εκτελεστικού χαρακτήρα της, η Γ΄Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ δεν αναλαμβάνει «Δράσεις». Αρμόδια Δ/νση για τον καθορισμό των Δράσεων είναι η Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών.Νομοθετικό πλαίσιο
Εποπτευόμενοι φορείς
Άλλες πληροφορίες


Α. ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Αρμοδιότητες:
α) Η διενέργεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των απαραιτήτων διαδικασιών, για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή του τιμήματος στον προμηθευτή.

β) Η μέριμνα για την διενέργεια:

- Επιθεωρήσεων, όπου απαιτείται, με σκοπό είτε την ακριβή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων, όσον αφορά την ποιότητα των προς προμήθεια ειδών και την έγκαιρη παράδοση αυτών, είτε την εξακρίβωση των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων και φερεγγυότητας των επιχειρήσεων.

- Έλεγχοι, όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη προμήθεια από τους προμηθευτές πρώτων υλών, που χρειάζονται για την εκτέλεση των συμβάσεων, για τις οποίες χορηγήθηκε προκαταβολή.

γ) Η επιμέλεια για τον ορισμό των μελών των Επιτροπών παραλαβής, ύστερα από σχετική πρόταση του Τμήματος Δημοσιεύσεων, Παραλαβών και Δειγμάτων.

δ) Η παρακολούθηση του έργου των επιτροπών Παραλαβής.

ε) Η εκκαθάριση των συμβάσεων και αποστολή των σχετικών φακέλων στην Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων. (ΥΕΕ).

στ) Η τήρηση στοιχείων σχετικά με την σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Τηλεπικοινωνιακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού υλικού γενικά (σταθμοί ασύρματης επικοινωνίας κάθε είδους, πομποί ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, αναμεταδότες, τηλεφωνικά και τηλετυπικά κέντρα, μηχανήματα και συσκευές για την τηλεόραση, όπως μαγνητοσκόπια, τράπεζες μίξης και λοιπές συσκευές και υλικά για κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, συσκευές ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοφωνίας, ραντάρ γενικά όπως ναυτιλιακής χρήσης και ελέγχου ταχύτητας οχημάτων, συστήματα μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κ.λπ), ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών (ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες, εξοπλισμός εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρόδια διάφορα, μετασχηματιστές, πίνακες ρεύματος, ενισχυτές, πυκνωτές, στεγνωτήρια, πλυντήρια και οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό υλικό), ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα παραπάνω είδη.

Β. ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Αρμοδιότητες:
α) Η διενέργεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των απαραιτήτων διαδικασιών, για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή του τιμήματος στον προμηθευτή.

β) Η μέριμνα για την διενέργεια:

- Επιθεωρήσεων, όπου απαιτείται, με σκοπό είτε την ακριβή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων, όσον αφορά την ποιότητα των προς προμήθεια ειδών και την έγκαιρη παράδοση αυτών, είτε την εξακρίβωση των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων και φερεγγυότητας των επιχειρήσεων.

- Έλεγχοι, όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη προμήθεια από τους προμηθευτές πρώτων υλών, που χρειάζονται για την εκτέλεση των συμβάσεων, για τις οποίες χορηγήθηκε προκαταβολή.

γ) Η επιμέλεια για τον ορισμό των μελών των Επιτροπών παραλαβής, ύστερα από σχετική πρόταση του Τμήματος Δημοσιεύσεων, Παραλαβών και Δειγμάτων.

δ) Η παρακολούθηση του έργου των επιτροπών Παραλαβής.

ε) Η εκκαθάριση των συμβάσεων και αποστολή των σχετικών φακέλων στην Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων. (ΥΕΕ).

στ) Η τήρηση στοιχείων σχετικά με την σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Κινηματογραφικών, φωτογραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων, μαγνητοφώνων, συσκευών και οργάνων μετρήσεως εργαστηρίων, οργάνων τοπογραφικών και σχεδίασης (Προβολικά μηχανήματα, εμφανιστήρια φιλμ, εκτυπωτικά μηχανήματα, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, μηχανήματα τυπογραφείου, μηχανές γραφείου γενικά, υλικά σχεδίασης, αναγωγικά όργανα, ταχύμετρα κ.λπ., όργανα φυσικής και χημείας, εποπτικά διδασκαλίας, ζυγοί, μαγνητόμετρα, γεννήτριες, παλμογράφοι, μικροσκόπια, συσκευές εδαφομηχανικής, αεριοχρωματογράφοι, φωτόμετρα, ψαλίδια, υδρόλουτρα, φασματόμετρα, όργανα και συσκευές αστρονομίας, μετεωρολογίας, ναυτιλίας, αεροπλοϊας, εγκληματολογικής έρευνας κ.λπ), ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα παραπάνω είδη.

Γ. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Αρμοδιότητες:
α) Η διενέργεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των απαραιτήτων διαδικασιών, για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή του τιμήματος στον προμηθευτή.

β) Η μέριμνα για την διενέργεια:

- Επιθεωρήσεων, όπου απαιτείται, με σκοπό είτε την ακριβή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων, όσον αφορά την ποιότητα των προς προμήθεια ειδών και την έγκαιρη παράδοση αυτών, είτε την εξακρίβωση των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων και φερεγγυότητας των επιχειρήσεων.

- Έλεγχοι, όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη προμήθεια από τους προμηθευτές πρώτων υλών, που χρειάζονται για την εκτέλεση των συμβάσεων, για τις οποίες χορηγήθηκε προκαταβολή.

γ) Η επιμέλεια για τον ορισμό των μελών των Επιτροπών παραλαβής, ύστερα από σχετική πρόταση του Τμήματος Δημοσιεύσεων, Παραλαβών και Δειγμάτων.

δ) Η παρακολούθηση του έργου των επιτροπών Παραλαβής.

ε) Η εκκαθάριση των συμβάσεων και αποστολή των σχετικών φακέλων στην Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων. (ΥΕΕ).

στ) Η τήρηση στοιχείων σχετικά με την σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων (ακτινολογικά, οδοντιατρικά, χειρουργικά, καρδιολογικά, αναισθησιολογικά, γυναικολογικά, παιδιατρικά, νεφρού κ.λπ. ιατρικά μηχανήματα), αιματολογικών συσκευών, ιατρικού εξοπλισμού (σύριγγες, ασκοί αίματος, ιατρικά γάντια κ.λπ.), ιατρικών εργαλείων και αναλωσίμων κάθε φύσεως, κτηνιατρικών οργάνων, συσκευών και εργαλείων ηλεκτρονικών οργάνων, συσκευών αθλητισμού κ.λπ. ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα παραπάνω είδη.

Δ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Αρμοδιότητες:
α) Η διενέργεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των απαραιτήτων διαδικασιών, για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή του τιμήματος στον προμηθευτή.

β) Η μέριμνα για την διενέργεια:

- Επιθεωρήσεων, όπου απαιτείται, με σκοπό είτε την ακριβή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων, όσον αφορά την ποιότητα των προς προμήθεια ειδών και την έγκαιρη παράδοση αυτών, είτε την εξακρίβωση των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων και φερεγγυότητας των επιχειρήσεων.

- Έλεγχοι, όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη προμήθεια από τους προμηθευτές πρώτων υλών, που χρειάζονται για την εκτέλεση των συμβάσεων, για τις οποίες χορηγήθηκε προκαταβολή.

γ) Η επιμέλεια για τον ορισμό των μελών των Επιτροπών παραλαβής, ύστερα από σχετική πρόταση του Τμήματος Δημοσιεύσεων, Παραλαβών και Δειγμάτων.

δ) Η παρακολούθηση του έργου των επιτροπών Παραλαβής.

ε) Η εκκαθάριση των συμβάσεων και αποστολή των σχετικών φακέλων στην Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων. (ΥΕΕ).

στ) Η τήρηση στοιχείων σχετικά με την σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Ειδών Πληροφορικής γενικά (ηλεκτρονικοί υπολογιστές μικροϋπολογιστές εκτυπωτές, συσκευές εισαγωγής στοιχείων είδη λογισμικού, εξαρτήματα και παρελκόμενα ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π.).