Ημερολόγιο

Ιουνίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Δ/νση Εμπορ. & Βιομ.Ιδιοκτησίας


Σκοπός


Η Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή των άρθρων 121-183 Ν. 4072/2012 για τα σήματα (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των προϊόντων ή και υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Τη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αναφέρεται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα κατάθεσης Σημάτων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης σημάτων.

2) Η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων σημάτων (Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικού και εκ Μετατροπής Διεθνούς), η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων στα ειδικά βιβλία και ευρετηρίαση των σημάτων.

3) Η καταχώριση στα βιβλία των σχετικών μεταβολών επί των σημάτων, η χορήγηση πιστοποιητικών για τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και η χορήγηση αντιγράφων σημάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο ύστερα από αίτησή του.

4) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας μηχανογραφικού αρχείου των σημάτων.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την παραδοχή των σημάτων.

2) Η τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων της διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και η μέριμνα για τη γνωστοποίηση στους καταθέτες της ημερομηνίας της σχετικής δικασίμου.

3) Η δημοσίευση αποφάσεων των εξεταστών.

4) Η μέριμνα για τη λειτουργία των Διοικητικών Επιτροπών και των Γραμματειών τους.

5) Η δημοσίευση αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων επί των ενδίκων μέσων και κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους.

6) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τα αντικείμενα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα επέκτασης της προστασίας με την κατάθεση και άλλων αντικειμένων αυτής. Η επιμέλεια για το διορισμό των εξεταστών, καθώς και των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.


ΙστορικόΟργανόγραμμαΔράσειςΝομοθετικό πλαίσιο


Νόμος 2239/94 Περί σημάτων Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152 – 16.09.1994

Κανονισμός 207/2009 για το κοινοτικό σήμα

Εκτελεστικός Κανονισμός 2868/95 στην ελληνική γλώσσα

Εγκύκλιος 1209/2012 κατάθεσης Σήματος


Εποπτευόμενοι φορείςΆλλες πληροφορίες


Άλλες πληροφορίες