Ημερολόγιο

Ιουλίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Περιοδικός έλεγχος μέτρων και σταθμών

Ο Περιοδικός Έλεγχος (Π.Ε.) των πάσης φύσεως μετρικών και σταθμικών οργάνων, που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, έχει στόχο την προστασία του καταναλωτή και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στη διαπίστωση του ότι τα όργανα:

i. διατηρούν την ακρίβειά τους, αφότου τέθηκαν σε χρήση και

ii. έχουν υποστεί αρχικό έλεγχο και επισήμανση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 524/78 (ΦΕΚ 112 Α).

 

Μετρικά και Σταθμικά Όργανα που υπόκεινται σε Π.Ε.

Σε Π.Ε. υπόκεινται τα παρακάτω σταθμικά και μετρικά όργανα, με την προϋπόθεση ότι γίνεται χρήση αυτών μόνο για εμπορικές συναλλαγές και όχι για επιστημονικούς, εργαστηριακούς, ιδιωτικούς, οικιακούς κλπ σκοπούς:

i. Μέτρα μήκους (ξύλινα μέτρα που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους, πλανόδιους κλπ για την πώληση υφασμάτων)

ii. Σταθμά

iii. Ζυγοί παντός τύπου

iv. Πλάστιγγες δεκαδικές, εκατονταδικές και επίπεδες

v. Παλάντζες

vi. Υγρομετρικές συσκευές αυτόματες και ημιαυτόματες (μετρητές γάλακτος – ελαίου)

vii. Μετρητές αντλιών παροχής υγρών καυσίμων για τροχοφόρα οχήματα

viii. Μετρητές αντλιών παροχής υγραερίου για τροχοφόρα οχήματα

ix. Μετρητές βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων

x. Μηχανές μετρήσεως επιφανείας επανωδερμάτων (επιπεδόμετρα)

xi. Συσκευές άμεσου ογκομετρήσεως δημητριακών

xii. Δοχεία λιανικής πώλησης υγρών

xiii. Γεφυροπλάστιγγες

 

Τέλη Περιοδικού Ελέγχου:

Κατά τον Π.Ε. καταβάλλονται τα τέλη επισήμανσης και ελέγχου μετρικών και σταθμικών οργάνων που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. Φ2-670/12.2.07 (ΦΕΚ 295/Β/2007) . Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης .

Από την καταβολή τελών απαλλάσσονται τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και γενικά οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα, καθώς επίσης, τα ΕΛΤΑ και οι κρατικοί αερολιμένες της χώρας.

Υπόχρεοι για την καταβολή των τελών ελέγχου είναι οι κάτοχοι των μέτρων και σταθμών. Τα τέλη αυτά εισπράττονται από το αρμόδιο συνεργείο ελέγχου, το οποίο προβαίνει στην άμεση συμπλήρωση των σχετικών διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης, το πρωτότυπο των οποίων παραδίδεται στον καταβάλλοντα τα τέλη επαγγελματία.

 

Ισχύουσα νομοθεσία:

Ο Π.Ε. μέτρων και σταθμών διενεργείται έχοντας υπόψη:

i. Το άρθρο 8 του Π. Δ. 524/78 (ΦΕΚ 112 Α’), σύμφωνα με το οποίο τα μέτρα και σταθμά καθώς και τα μετρικά όργανα που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, υπόκεινται σε ετήσιο Περιοδικό Έλεγχο για την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας τους.

ii. Το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 3103/03 (ΦΕΚ 23 Α’), σύμφωνα με το οποίο, αρμοδιότητα για τη διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου έχουν οι κατά τόπους Δ/νσεις Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

iii. Το άρθρο 12, παρ. 2 του Ν. 3190/03 (ΦΕΚ 249 Α’), σύμφωνα με το οποίο γίνεται η κατανομή των εισπραχθέντων τελών.

iv. την υπ’ αριθμ. 2/82565/12.11.08 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία τα εισπραχθέντα τέλη κατατίθενται από τον υπεύθυνο ελέγχου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 3422, με τίτλο Έξοδα καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης»

v.  Τα σχετικά άρθρα (287, 290, 296, 297 και 300) της Α.Δ. 7/09, όπως ισχύει.

vi. Την υπ” αριθμ. Φ2-2312/20.12.2012 (ΦΕΚ 3460/28.12.2012) Απόφαση «Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών

 

Εγκύκλιοι Π.Ε. Μέτρων και Σταθμών

Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου μέτρων και σταθμών (Αρ. Πρωτ. Φ2-2301/28.12.2009)

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου μέτρων και σταθμών (Αρ. Πρωτ. Φ2-81/17.1.2011)

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών (Αρ. Πρωτ. Φ2-245/4.2.2011)

 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών (Αρ. Πρωτ. Φ2-226/27.1.2012)

 Χρονικό Διάστημα Διεξαγωγής Π.Ε.:

   Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του Π.Ε. των πάσης φύσεως μετρικών και σταθμικών οργάνων ορίζεται κάθε χρόνο με Υπουργική Απόφαση.