Ημερολόγιο

Ιουλίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Συχνές ερωτήσεις: Προμήθειες

Σημείωση: Κάντε κλικ στην ερώτηση για να δείτε την απάντηση

Κατηγορία: Σχεδιασμός – Κατάρτιση – Έγκριση Ε.Π.Π.

1. Ποια είναι η αρμοδιότητα και η διάρθρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών;

2. Τι είναι ο Νόμος 2286/95;

3. Ποιοι είναι οι φορείς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.);

4. Τι είναι η εγκύκλιος κατάρτισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών;

5. Tι είναι τα επιμέρους προγράμματα προμηθειών φορέων;

6. Τι είναι η διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών;

7. Τι είναι η Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.);

8. Τι είναι το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.);

9. Πως εγκρίνεται το Ε.Π.Π.;

10. Τι είναι η απόφαση εφαρμογής του Ε.Π.Π.;

11. Τι σημαίνει χορήγηση εξουσιοδότησης;

12. Τι είναι ο Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.);

13. Τι είναι οι Κανονισμοί Προμηθειών Φορέων (Κ.Π.Φ.);

14. Πως μπορεί να γίνει αποκλεισμός προμηθευτή από τις διαδικασίες των δημοσίων προμηθειών;

15. Ποια είναι η αρμοδιότητα της Τεχνικής Διεύθυνσης;

Κατηγορία: Διενέργεια Διαγωνισμού

1. Ποιες είναι οι εκτελεστικές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών;

2. Τι είναι το Προεδρικό Διάταγμα 60/2007 (Π.Δ. 60/07);

3. Ποιες είναι οι γενικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο;

4. Τι είναι ο Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.);

5. Τι είναι αποκεντρωμένη σύναψη σύμβασης (Διενέργεια Διαγωνισμού);

6. Τι σημαίνει αποκεντρωμένη εκτέλεση σύμβασης;

7. Τι είναι η κεντρική σύναψη σύμβασης (Διενέργεια Διαγωνισμού);

8. Τι είναι η κεντρική έκτελεση σύμβασης;

9. Τι είναι η Διακήρυξη Διαγωνισμού;

10. Τι είναι η Δημοσίευση Διακήρυξης;

11. Τι είναι η διαδικασία σύναψης σύμβασης;

12. Τι σημαίνει κριτήριο κατακύρωσης (Ανάθεσης);

13. Τι σημαίνει ο όρος «Υποβολή Προσφορών»;

14. Τι είναι η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών;

15. Τι είναι η εγγύηση συμμετοχής;

16. Τι σημαίνει «εισήγηση κατ'αρχήν αποδοχής - απόρριψης προσφορών»;

17. Τι είναι η απόφαση κατ'αρχήν αποδοχής προσφορών - απόρριψης προσφορών;

18. Τι είναι η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών;

19. Τι σημαίνει «εισήγηση αποδοχής τεχνικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών»;

20. Τι είναι η απόφαση αποδοχής τεχνικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών;

21. Τι είναι η αποσφράγιση οικονομικών προσφορών;

22. Ποιο είναι το έργο της επιτροπής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών;

23. Τι σημαίνει «Ανάδειξη μειοδότη»;

24. Τι είναι η υποβολή των δικαιολογητικών του μειοδότη;

25. Τι είναι η αποσφράγιση των δικαιολογητικών του μειοδότη;

26. Ποιο είναι το έργο της επιτροπής αποσφράγισης των δικαιολογητικών του μειοδότη;

27. Τι σημαίνει «εισήγηση κατακύρωσης»;

28. Tι είναι η απόφαση κατακύρωσης;

29. Τι είναι η απόφαση παράτασης της διενέργειας του διαγωνισμού πέραν του 2πλάσιου του χρόνου ισχύος των προσφορών;

30. Τι είναι η Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.);

Κατηγορία: Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης

1. Τι σημαίνει «Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο»;

2. Τι είναι (οριστική) ανακοίνωση κατακύρωσης;

3. Πως γίνεται η υπογραφή σύμβασης;

4. Τι είναι η εγγύηση καλής εκτέλεσης;

5. Τι είναι η εγγύηση προκαταβολής;

6. Πως χορηγείται η προκαταβολή;

7. Τι είναι οι επιτροπές παραλαβής υλικών;

8. Τι είναι τα πρωτόκολλα παραλαβής του συμβατικού είδους;

9. Τι είναι το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής;

10. Τι είναι το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής;

11. Τι είναι τα πρωτόκολλα απόρριψης του προσκομισθέντος είδους;

12. Τι είναι η απόφαση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης;

13. Τι είναι η απόφαση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης;

14. Τι είναι η απόφαση επιβολής προστίμου εκπρόθεσμης παράδοσης;

15. Τι είναι η απόφαση επιβολής έκπτωσης εξαιτίας ποιοτικών εκτροπών;

16. Τι είναι η πράξη πληρωμής;

17. Πως ολοκληρώνεται η εκτέλεση της σύμβασης;

18. Τι είναι η απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου;