Ημερολόγιο

Οκτωβρίου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Σεπ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Αποστολή της Γ.Γ.Ε.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  έχει ως αποστολή:

-Την χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του εμπορίου, με στόχο την ανάπτυξη του εμπορίου, την ομαλή λειτουργία της αγοράς, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και  την εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

-Την άρση περιορισμών και εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών σε όλα τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών

-Την χάραξη και εφαρμογή πολιτικής στους ευαίσθητους τομείς τιμών αγαθών φυτικής, ζωϊκής και βιομηχανικής προέλευσης και υπηρεσιών όπως εκπαίδευσης και μισθώσεων κατοικιών στα πλαίσια συνθηκών υγιούς  ανταγωνισμού.

- Την χάραξη πολιτικής και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ομαλή λειτουργία των επαγγελματικών οργανώσεων, την προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τις κρατικές προμήθειες και  τις  εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές).

- Την εποπτεία, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, των Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, των  Ανωνύμων Εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, των Χρηματιστηριακών Εταιρειών, των Αθλητικών  Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και κάθε άλλης Α.Ε οσάκις αυτό προβλέπεται από διάταξη νόμου.

-Τον έλεγχο και καταχώρηση του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Σήματος.

-Την κατάρτιση, τροποποίηση και συμπλήρωση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων, από τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασιών για την σύναψη και  εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών του Δημοσίου και των δημοσίων φορέων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, την  ταχύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεων των φορέων και την μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του Δημοσίου.

Διάρθρωση

1.  Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου διαρθρώνεται ως εξής:

α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου,

β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης,

γ) Γενική Διεύθυνση Εμπορίου  και

δ) Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών

 

2. Στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου υπάγεται και η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς.

3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου λειτουργούν και οι παρακάτω Υπηρεσίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που τις διέπουν:

α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους,

β) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

γ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και

δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

ε)  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στον τομέα του Εμπορίου.  (Ε.Υ.Σ.Ε.Δ.  Εμπ)

στ) Γραφείο Εθιμοτυπίας

 

Ανακοινώσεις Γραφείου Γ.Γ.Ε.