Ημερολόγιο

Ιουνίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Εμπορικά σήματα

Εισαγωγή
Τι είναι εμπορικό Σήμα
Οδηγίες κατάθεσης Εθνικού Σήματος 

Ηλεκτρονική Κατάθεση Σημάτων (Οδηγίες)   (ΝΕΟ)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Σημάτων (Οδηγίες)  (ΝΕΟ)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παράτασης Προστασίας Σήματος (Οδηγίες) (ΝΕΟ)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μεταβολών επί Σήματος (Οδηγίες) (ΝΕΟ)
Ταξινόμηση των αγαθών και υπηρεσιών (ΚΛΑΣΕΙΣ)
Οδηγίες & απαιτούμενα δικαιολογητικά για αιτήσεις μεταβολών επί σημάτων
Πίνακες Δικασίμων
Πληρεξούσιο(Εθνικού – Κοινοτικού Σήματος)
Οδηγίες για την συμπλήρωση Κατάθεσης Δήλωσης Σήματος
Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος
Δήλωση Μετατροπής Κοινοτικού Σήματος
Δήλωση Μετατροπής Διεθνούς Σήματος
Έλεγχος Εθνικών Σημάτων

Κοινοτικά Σήματα

Διεθνή Σήματα

Κατοχύρωση Σημάτων επί οίνων
Κατοχύρωση Σημάτων αλκοολούχων ποτών.
Κατοχύρωση Σημάτων πτηνοτροφικών προϊόντων.

 
Νομοθεσία εμπορικών σημάτων.
Ανακοινώσεις.
Αποφάσεις κατοχύρωσης σημάτων (συνεχής ενημέρωση)

 

 

Εισαγωγή

Η Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή των άρθρων 121-183 Ν. 4072/2012 για τα σήματα (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των προϊόντων ή και υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Τη Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας αναφέρεται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα κατάθεσης Σημάτων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης σημάτων.

2) Η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων σημάτων (Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικού και εκ Μετατροπής Διεθνούς), η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων στα ειδικά βιβλία και ευρετηρίαση των σημάτων.

3) Η καταχώριση στα βιβλία των σχετικών μεταβολών επί των σημάτων, η χορήγηση πιστοποιητικών για τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και η χορήγηση αντιγράφων σημάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο ύστερα από αίτησή του.

4) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας μηχανογραφικού αρχείου των σημάτων.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την παραδοχή των σημάτων.

2) Η τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων της διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και η μέριμνα για τη γνωστοποίηση στους καταθέτες της ημερομηνίας της σχετικής δικασίμου.

3) Η δημοσίευση αποφάσεων των εξεταστών.

4) Η μέριμνα για τη λειτουργία των Διοικητικών Επιτροπών και των Γραμματειών τους.

5) Η δημοσίευση αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων επί των ενδίκων μέσων και κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους.

6) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τα αντικείμενα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα επέκτασης της προστασίας με την κατάθεση και άλλων αντικειμένων αυτής. Η επιμέλεια για το διορισμό των εξεταστών, καθώς και των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.

Τι είναι εμπορικό Σήμα

Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.


Οδηγίες για την Κατάθεση Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών & εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων

Σύμφωνα με τα άρθρα 134, 135, 136, 173 και 176 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας, Πλατεία Κάνιγγος- 2ος όροφος- 223 Γραφείο – Ωρες: 10:30-14:00) τα κάτωθι:

 1. Δήλωση ορισμένου τύπου (πρωτότυπη), υπογεγραμμένη από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Έντυπα δηλώσεων διατίθενται στο διαδίκτυο και συμπληρώνονται στον Η/Υ. Στην Υπηρεσία Σημάτων προσκομίζονται τέσσερις (4) δηλώσεις σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική με ψηφιακό δίσκο (CD) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick).

2.

α) Αν ο δικαιούχος του σήματος δηλώνει «με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση» τότε στην πρωτότυπη δήλωση επικολλά έγχρωμη  απεικόνιση, το ίδιο και στη δήλωση υπό ηλεκτρονική μορφή.

β) Αν ο δικαιούχος του σήματος καταθέτει το σήμα μόνο με ασπρόμαυρη απεικόνιση, τότε στην πρωτότυπη δήλωση επικολλά ασπρόμαυρη απεικόνιση, το ίδιο και στη δήλωση υπό ηλεκτρονική μορφή.

γ) Οι διαστάσεις του σήματος δεν θα υπερβαίνουν τα 8 χ 8 cm.

3. Παράβολο του Δημοσίου 110 ευρώ για την πρώτη κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι και τη δέκατη, παράβολο 20 ευρώ).

4. Πληρεξούσιο έγγραφο προς τον υπογράφοντα δικηγόρο ειδικά για σήματα (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό), στην περίπτωση που ορίζεται δικηγόρος.

5. Εξουσιοδότηση προς τον υποβάλλοντα τη δήλωση, ειδική για την κατάθεση σήματος, στην περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου.

6. Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση ή το τυχόν πληρεξούσιο. Η δήλωση ή εξουσιοδότηση ή το πληρεξούσιο απαραίτητα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

7. Στην περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου, δηλαδή όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή, πρέπει να υποβάλλεται δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

8. Ντοσιέ με πτερύγια.

9. Ένσημα

- Ταμείου Προνοίας 2,30€, Νομικών– ΚΕΑΔ 4,00€ & 3,00€ μεγαρόσημο επικολλώνται σε μία εκ των δηλώσεων πλην της πρωτοτύπου που εκτυπώνει η Υπηρεσία Σημάτων εκ του προσκομιζόμενου ψηφιακού μέσου.

- Μεγαρόσημο 2,00€, επικολλάται σε μία εκ των δηλώσεων πλην της πρωτοτύπου, για αντίγραφο της κατατεθείσας δήλωσης, η οποία επίσης θα εκτυπώνεται από την Υπηρεσία.

10. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, στην περίπτωση κατάθεσης από πληρεξούσιο δικηγόρο.

11. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Αίτηση κοινοτικού σήματος β) Αίτηση μετατροπής γ) Εγγράφου του ΟΗΙΜ που πιστοποιεί την ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος δ) Απόφασης του ΟΗΙΜ όπου προκύπτει ο λόγος απόρριψης του κοινοτικού σήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι 2 μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του καταθέτη με έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί αποδείξει παραλαβής.

12. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Εγγράφου του W.I.P.O απ όπου προκύπτει η ημερομηνία παύσης της ισχύος της διεθνούς καταχώρησης. β) Εγγράφου του W.I.P.O με τα στοιχεία της διεθνούς καταχώρησης.

13. Ενημερωτικό κείμενο για την πληροφόρηση των καταθετών/δικαιούχων σημάτων (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) σχετικά με τη συλλογή και επεξεργα­σία προσω­πικών δεδομένων με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέ­ροντος κατ’ εφαρμογή του Ν. 4072/2012 ως τροπο­ποιήθηκε Κανονισμός ΕΕ/2016/679


Πληρεξούσιο(Εθνικού – Κοινοτικού Σήματος)


Οδηγίες για την συμπλήρωση κατάθεσης δήλωσης σήματος

  • Ανοίγετε το σχετικό έντυπο που θέλετε να συμπληρώσετε (π.χ. Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος)
  • Επιλέγετε Αρχείο –> Αποθήκευση ως τύπος: Βιβλίο εργασίας του Ms Excel και αποθηκεύετε τη Δήλωση στον Η/Υ σας.
  • Ανοίγετε το αποθηκευμένο αρχείο της Δήλωσης και με το πλήκτρο ΤΑΒ μετακινείστε στα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε.
  • Για να εισάγετε μια απεικόνιση επιλέγετε Εισαγωγή –> Εικόνα και την τοποθετείτε στο υπάρχον πλαίσιο της Δήλωσης,  προσαρμόζοντας ανάλογα τις διαστάσεις της. ΠΡΟΣΟΧΗ Η εικόνα να έχει την επέκταση .tif
  • Αφού συμπληρώσετε τα πεδία εκτυπώνετε την Δήλωση 4 φορές (εκτύπωση διπλής όψης) και την αποθηκεύετε στην υπάρχουσα μορφή της (EXCEL)

Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος

Προσοχή: Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί στη μορφή του υποδείγματος δήλωσης κατάθεσης (εκτύπωση διπλής όψης), διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Δήλωση Εθνικού Σήματος

Δήλωση Μετατροπής Κοινοτικού Σήματος

Προσοχή: Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί στη μορφή του υποδείγματος δήλωσης κατάθεσης (εκτύπωση διπλής όψης), διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Δήλωση μετατροπής κοινοτικού σήματος

 

Δήλωση Μετατροπής Διεθνούς Σήματος

Δήλωση μετατροπής διεθνούς σήματος

 

Έλεγχος Εθνικών Σημάτων

Έλεγχος Εθνικών Σημάτων

 
Νομοθεσία εμπορικών σημάτων.

Νόμος 4155/13

Νόμος 4072/12 Μέρος 3ο
Άρθρα 121-183 (Σήματα) & Άρθρα 184-196 (Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών),
Παραρτήματα V, VI,VII,VIII,IX
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86/A/11-04-2012)

Κανονισμός 207/2009 για το κοινοτικό σήμα

Εκτελεστικός Κανονισμός 2868/95 στην ελληνική γλώσσα

Εγκύκλιος 1209/2012 κατάθεσης Σήματος

Κανονισμός 2015/2424 για το σήμα της ΕΕ – Τροποποιητικός του Καν. 207/2009 Θέση σε ισχύ από 23/3/2016

 


 

Ανακοινώσεις.

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων

Ανακοίνωση σχετικά με μη εγγραφή μεταβολών στα διεθνή σήματα

Ανακοίνωση σχετικά με μεγαρόσημο μετά τη θέση σε ισχύ του ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α’/22-12-2016)

Ανακοίνωση σχετικά με περιορισμό σήματος

Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις ανανέωσης σήματος

Ανακοίνωση σχετικά με την κατάθεση σήματος – ηλεκτρονικό παράβολο

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την Κοινή Πρακτική για το Διακριτικό χαρακτήρα – Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία (Συχνές ερωτήσεις)

Ανακοίνωση κατάθεση πρόσθετων λόγων

Ανακοίνωση προσθήκη αντίκρουση

Ανακοίνωση προείσπραξης

Ανακοίνωση γραμμάτιο προείσπραξης προσφυγής ΔΕΣ

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου. Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακρικών/αδύναμων στοιχείων).

Εμπορικά σήματα και μέτρα εναντίον της παραποίησης αυτών.

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων