Ημερολόγιο

Ιουνίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Διεθνή Σήματα

Διεθνή Σήματα
Οδηγίες για τον Έλεγχο Διεθνών Σημάτων
Έλεγχος Διεθνών Σημάτων
Πληροφορίες

Διεθνή Σήματα

Το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που αφορά την Διεθνή καταχώρηση σημάτων, τέθηκε σε εφαρμογή στην Ελλάδα στις 10/8/2000 (σχετικά νομοθετικά κείμενα Νόμος 4072/2012,ΦΕΚ Α’:86 /11-4-2012,Νόμος 2783/2000, ΦΕΚ Α: 1/7-1-2000 και Υπουργική απόφαση: Κ4-307/2-1-01 «ΦΕΚ Β’ αριθ. 31/18-1-2001».

 1. Προϋποθέσεις
 2. Διαδικασία
 3. Έλεγχος

1. Προϋποθέσεις

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται/συμπληρώνεται μέσω INTERNET στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int και φέρει τον κωδικό στην άνω δεξιά γωνία ΜΜ2(E), αποτελείται δε από 6 σελίδες, σε κειμενογράφο WORD και παρέχεται σε δύο γλώσσες αγγλικά και γαλλικά.
Σε περίπτωση που ο καταθέτης επιθυμεί να κάνει διεθνή αίτηση για την Αμερική τότε πρέπει εκτός από το έντυπο ΜΜ2(Ε) να συμπληρώσει και το έντυπο ΜΜ18(Ε).

Η διαδικασία εύρεσης των αιτήσεων είναι η ακόλουθη:

1.Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system
2.Πάμε Key resources
3.Επιλέγουμε FORMS

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης διεθνούς σήματος είναι ο αιτών :

1.Να είναι Έλληνας υπήκοος ή να κατοικεί στην Ελλάδα, ή να είναι Εταιρεία με πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα &
2.Να έχει καταθέσει ή καταχωρήσει το ίδιο σήμα ως ελληνικό

Σε περίπτωση που η αίτηση για διεθνές σήμα γίνει μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία της εθνικής κατάθεσης, ο καταθέτης έχει δικαίωμα να ζητήσει προτεραιότητα.

2. Διαδικασία

1)Η κατάθεση της ανωτέρω αίτησης ΜΜ2(Ε) γίνεται στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γ.Γ.Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας, Τμήμα Κατάθεσης Διεθνών Σημάτων (γραφείο  212) εις διπλούν με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή του καταθέτη ή του εντολοδόχου, προσκομίζοντας:

- ένα παράβολο των 15 € (ευρώ), για αποστολή της αίτησης στο Διεθνές Γραφείο Σημάτων μέσα σε προθεσμία 2 μηνών

- ένα επίσημο αντίγραφο του Ημεδαπού Σήματος

- σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης με προσκομιδή στην αρμόδια υπηρεσία ψηφιακού δίσκου (CD) ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου (άρθρο 167ν.4072/2012).

2)Το βασικό τέλος της αίτησης για το διεθνές σήμα ανέρχεται στο ποσό των 653 ελβετικών φράγκων για ασπρόμαυρο σήμα ή 903 ελβετικών φράγκων για έγχρωμο σήμα.

3) Ο δικαιούχος του σήματος έχει δικαίωμα να καταθέσει μόνος του την αίτηση. Η υπογραφήτηςαίτησηςδια μέσου δικηγόρουείναι προαιρετική και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πληρεξούσιο έγγραφο.

4) Στην 5η σελίδα της αίτησης υπάρχει κατάλογος επιλογής χωρών προορισμού όπου ο αιτών συμπληρώνει τις χώρες που επιθυμεί και αριστερά του εντύπου της αίτησης (όπως προβάλλεται στο site του wipo μέσω Η/Υ) με ονομασία FEES (έξοδα) αναφέρονται αναλυτικά οι χώρες που έχουν ατομικά τέλη (individual fees) ή συμπληρωματικά τέλη (complementary fees) καθώς και τα έξοδα ανά κλάση για τις χώρες αυτές.

O υπολογισμός των τελών γίνεται ως εξής:

 1. Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system

2. Πάμε Key resources

3. Επιλέγουμε Fee calculator

 - στο πεδίο FEE CALCULATOR (υπολογιστής εξόδων) συμπληρώνουμε την/τις χώρα/ες προορισμού, την/τις κλάση/σεις των προϊόντων, αν είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο το σήμα καθώς και αν το σήμα είναι απεικονιστικό και αυτόματα υπολογίζει αναλυτικά όλα τα έξοδα ανά χώρα.

- Το αναλυτικό αποτέλεσμα των εξόδων (σε Ελβετικά Φράγκα) συμπληρώνεται στη σελίδα 6 της αίτησης και το συνολικό ποσό ο αιτών οφείλει να το καταβάλει στο Διεθνές Γραφείο, επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

3. Έλεγχος

Ο έλεγχος των διεθνών σημάτων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wipo.int.

1.Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system
2.Πάμε Key resources
3.Επιλέγουμε ROMARIN
4.Στο πεδίο MARK δίνουμε την επωνυμία ή μέρος της επωνυμίας του σήματος που ερευνούμε βάζοντας στο τέλος το σύμβολο * (αστερίσκος), το οποίο έχει την έννοια του «περιέχει».
5.Εάν επιθυμούμε να δούμε αν ένα εμπορικό σήμα έχει έρθει στην Ελλάδα προς κατoχύρωση από κάποια χώρα του εξωτερικού, τότε στο τελευταίο πεδίο (Designated Contracting Parties) γράφουμε τα αρχικά της Ελλάδας δηλ. GR

Οδηγίες για τον Έλεγχο Διεθνών Σημάτων
 
Είναι ένα αρχείο σε μορφή EXCEL, με όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν ζητήσει προστασία στην Ελλάδα.
1. Επιλέγουμε το κελί Β1 ΣΗΜΑ και κάνουμε κλικ στο βελάκι
2. Επιλέγουμε (Προσαρμογή…) και περιέχει
3. Επιλέγουμε το ΣΗΜΑ που θέλουμε να ελέγξουμε
4. Πατάμε ΟΚ
5. Εμφανίζονται όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή
-Ελληνικό νούμερο
-Διεθνές νούμερο
-Κλάσεις
-Λήξη 18μήνου

Βρίσκουμε το Ελληνικό νούμερο και ανατρέχουμε στα αντίστοιχα πράσινα βιβλία.

Οδηγίες αίτησης κατάθεσης διεθνούς σήματος σε χώρες σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Μαδρίτης

Το έντυπο της αίτησης ΜΜ2(Ε)  συμπληρώνεται μέσω INTERNET στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int

Οδηγίες  για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων:

 1. Greece
 2. Καταθέτης
 3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος
 4. Δικηγόρος
 5. Κατάθεση ή καταχώρηση
 6. Δήλωση προτεραιότητας
 7. Σήμα
 8. Δήλωση χρώματος
 9. Παρατηρήσεις
 10. Προϊόντα και υπηρεσίες
 11. Κατάλογος χωρών όπου ζητείται προστασία του σήματος
 12. Υπογραφή του Καταθέτη ή του αντιπροσώπου του – Σφραγίδα – Ημερομηνία
 13. Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
 14. Υπολογισμός δαπανών
 15. Εκτύπωση αίτησης

2. Καταθέτης

(a) ΟΝΟΜΑ: Επώνυμο-Όνομα (για φυσικό πρόσωπο) με λατινικούς χαρακτήρες ή η επωνυμία επιχείρησης (για νομικό πρόσωπο) μεταφρασμένη αγγλικά ή γαλλικά.
(b) Δ/ΝΣΗ: Δ/νση φυσικού ή νομικού προσώπου
(c) Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Συμπληρώνεται μόνο εάν η θέση 4 είναι κενή και ισχύει διαφορετική δ/νση από τη 2. (b) αλλιώς μένει κενή.
(d) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Τηλέφωνο φυσικού ή νομικού προσώπου
FAX: Fax φυσικού ή νομικού προσώπου
EMAIL: Email φυσικού ή νομικού προσώπου

Δηλώνεται εάν θέλετε να έχετε ηλεκτρονική επικοινωνία.
Δηλώνεται:
(i) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχετικά με αυτήν την διεθνή αίτηση και προκύπτει διεθνή καταχώριση θα σταλεί μόνο ηλεκτρονικά
(ii) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχέση με άλλες διεθνείς αιτήσεις ή διεθνείς καταχωρίσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί η ιδία διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά.

Σημείωση: ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΤΗΣΗ
(e) Δηλώνεται η γλώσσα αλληλογραφίας
(f)
(i) Υπηκοότητα του φυσικού προσώπου.
(ii) – Δήλωση νομικής μορφής νομικού προσώπου
- Δεν συμπληρώνεται

3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος

Συμπληρώνεται ένα από τα τρία :
3. (a) (i) Αν ο καταθέτης είναι έλληνας υπήκοος
(ii) Δεν συμπληρώνεται
(iii) Αν ο καταθέτης κατοικεί στην Ελλάδα.
(iv) Αν ο καταθέτης έχει πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα.

3. (b) (i) Όπου η δ/νση του καταθέτη (2.(b)) δεν είναι στην Ελλάδα και έχει επιλεγεί το
3.(a)(iii)δηλώνεται η δ/νση του στη Ελλάδα.
(ii) Όπου η δ/νση του καταθέτη (2. (b)) δεν είναι στην Ελλάδα και έχει επιλεγεί το
3.(a)(iv)δηλώνεται η δ/νση της βιομηχανικής ή εμπορικής εγκατάστασης του στην Ελλάδα.

4. Δικηγόρος

(όπου υφίσταται) Συμπληρώνονται τα ατομικά του στοιχεία.
Δηλώνεται εάν θέλετε να έχετε ηλεκτρονική επικοινωνία.
Δηλώνεται:
(i) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχετικά με αυτήν την διεθνή αίτηση και προκύπτει διεθνή καταχώριση θα σταλεί μόνο ηλεκτρονικά
(ii) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχέση με άλλες διεθνείς αιτήσεις ή διεθνείς καταχωρίσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί η ιδία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά.
Σημείωση: ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

5. Κατάθεση ή καταχώρηση

Αριθμός κατάθεσης Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης
(συμπληρώνονται εφόσον υπάρχει εθνική κατάθεση που δεν έχει ακόμα εκδικαστεί)
Αριθμός καταχώρησης Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης
(συμπληρώνονται εφόσον υπάρχει εθνική κατάθεση που έχει γίνει δεκτή με αμετάκλητη απόφαση)

6. Δήλωση προτεραιότητας

Συμπληρώνεται μόνο αν στη θέση 5 έχει σημειωθεί αριθμός και ημερομηνία κατάθεσης αίτησης και η ημερομηνία αυτή απέχει από την ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης λιγότερο από 6 μήνες.
Εθνικό γραφείο: Ministry of Economy Competitiveness & Shipping, General Secretariat of Commerce, Direction of Commercial & Industrial Property, Greece.
Αριθμός κατάθεσης (από θέση 5)
Ημερομηνία κατάθεσης (από θέση 5)
Αν η αίτηση με προτεραιότητα δεν αφορά όλα τα αγαθά ή τα προϊόντα που αναφέρονται στη θέση 10, σημειώστε τα αγαθά και τα προϊόντα τις οποίες αφορά.
Αν υπάρχουν περισσότερες της μίας προτεραιότητες, σημειώστε και χρησιμοποιήστε το τελευταίο φύλλο για τις απαραίτητες διευκρινήσεις ανά προτεραιότητα.

7. Σήμα

(a) Τοποθετήστε το σήμα στο παρακάτω πλαίσιο όπως ακριβώς εμφανίζεται στην εθνική αίτηση κατάθεσης ή στη βασική αίτηση καταχώρησης.
(b) Όπου το σήμα του (a) είναι ασπρόμαυρο και δηλώνεται χρώμα στο 8, τοποθετήστε το έγχρωμο σήμα στο παρακάτω πλαίσιο.
(c) Δηλώστε αν επιθυμείτε το λεκτικό σήμα να εμφανίζεται με arial χαρακτήρες.
(d) Δηλώστε αν το σήμα αποτελείται από ένα χρώμα ή από συνδυασμό χρωμάτων

8. Δήλωση χρώματος

(a) Ο καταθέτης δηλώνει ότι το χρώμα αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σήματος
Δηλώστε χρώμα ή συνδυασμό χρωμάτων ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(b) Δηλώστε σε ποια βασικά μέρη του σήματος βρίσκεται το κάθε χρώμα _________________________________________________________________

9. Παρατηρήσεις

(a) Μεταγραφή φωνητικού αλφαβήτου (όπου υφίσταται) π.χ. ΑΝΕΜΟΣ-ANEMOS
(b) Μετάφραση του σήματος
(c) Αν οι λέξεις του σήματος δεν έχουν κάποιο νόημα (και συνεπώς δεν μπορούν να μεταφραστούν)
(d) Σημειώσατε ανάλογα
Τρισδιάστατο σήμα Ηχητικό σήμα Συλλογικό σήμα
(e) Δεν συμπληρώνεται
(f) Λεκτικά στοιχεία του σήματος
(g) Ο καταθέτης δηλώνει αν επιθυμεί προστασία μόνο των κάτωθι στοιχείων του σήματος:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Προϊόντα και υπηρεσίες

(a) Προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες ο καταθέτης επιθυμεί να αποκτήσει προστασία (Δηλώνονται όλες οι κλάσεις ή μέρος τους όπως ακριβώς εμφανίζονται στο εθνικό σήμα σε γραμματοσειρά «Courier new> ή και σε μέγεθος 12 και πάνω. ).
(b) Προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες ο καταθέτης επιθυμεί να προχωρήσει σε περιορισμό των κλάσεων. (σε γραμματοσειρά «Courier new> ή και σε μέγεθος 12 και πάνω.)

11. Κατάλογος των χωρών όπου ζητείται προστασία σήματος

Σημειώσατε αναλόγως.
1. Σημειώνοντας την Ιρλανδία, τη Σιγκαπούρη ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ο καταθέτης δηλώνει ότι προτίθεται το σήμα να χρησιμοποιηθεί από αυτόν ή με την άδεια του στη συγκεκριμένη χώρα όσον αφορά στα αγαθά και στις υπηρεσίες όπως ορίζονται στην παρούσα αίτηση.
2. Εάν προσδιορίζεται οι ΗΠΑ ως χώρα που ζητείται η προστασία του σήματος πρέπει να προσαρτηθεί στην παρούσα διεθνή αίτηση το έντυπο ΜΜ18

Υπολογισμός δαπανών

Στη διεύθυνση http://www.wipo.int/και ακολουθώντας τα βήματα About Intellectual Property/Trademarks/Madrid System for the International Registration of Marks/ Fee Calculator/ Office of Origin, επιλογή: Greece, αριθμός κλάσεων, έγχρωμο, συλλογικό, απεικονιστικό και αφού συμπληρωθούν οι χώρες επιλογής , εξάγεται ένας πίνακας κόστους του οποίου τα στοιχεία εισάγονται στο σημείο αυτό της αίτησης
Συμπληρώνεται κατάλληλα ένας από τους 3 τρόπους πληρωμής.
Εάν επιλεχθεί ως τρόπος επιλογής τότε το αντίστοιχο ποσό προκαταβάλλεται και γράφετε το σχετικό νούμερο της κατάθεσης πληρωμής.

Εκτύπωση

Κατά την εκτύπωση να εκτυπώνεται μία μόνο σελίδα της αίτησης ανά φύλλο χαρτιού.

Πληροφορίες για Διεθνή Σήματα
 
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2131514-469
Γραφείο : 212